(BĐT) - Chi nhánh tại Bạc Liêu - Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:
Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ảnh 2