(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DIỆN TÍCH THỰC TẾ LÀ 1.478,7 M2 (TRONG ĐÓ: 400 ĐẤT Ở VÀ 1.078,70 ĐẤT TCLN), GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT SỐ CD 787157 ĐƯỢC UBND HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI CẤP 15/06/2016, QUYỀN SỬ...

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh

Địa chỉ: thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

Địa chỉ: 412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3603456

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 22/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: công ty đấu giá hợp danh tây nguyên

Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 21/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 19/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. - Địa điểm: công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 19/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 21/05/2020