(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 22/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 924.2 m2 đất cùng tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 14C, tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn theo GCNQSDĐ, QSHNƠ số AH 100091 do UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 22/12/2003 cho ông Nông Ngọc Sơn.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

- Giá khởi điểm: 2.149.000.000 đồng (hai tỷ một trăm bốn mươi chín triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng); mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ. Chi tiết cụ thể có trong hồ sơ đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 13/05/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 19, 20, 21/05/2020.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng công khai giá khởi điểm tài sản, đấu giá từng tài sản. Điện thoại: 0855.799.866.