(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, xã Yên Đĩnh (nay là thị trấn Đồng Tâm), huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, vị trí mỏ khoáng sản đấu giá. 

STT

Loại khoáng sản

Vị trí mỏ

Diện tích (ha)

1

Mỏcát sỏi

Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

1,5

2

Mỏ cát sỏi

Nà Mố, Tổng Cổ, xã Yên Đĩnh (nay là thị trấn Đồng Tâm), huyện Chợ Mới

5,3

(có bản đồ vị trí của mỏ kèm theo thông báo đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 11/4/2020 đến ngày 10/5/2020.

- Địa điểm: Mỏ tại vị trí xã Quảng Chu, xã Yên Đĩnh (nay là thị trấn Đồng Tâm), huyện Chợ Mới;

Ghi chú: Phương tiện đi khảo sát thực địa do tổ chức, cá nhân tự túc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).

1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/4/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/5/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

2. Thu tiền đặt trước trong 03 ngày 19/5/2020, 20/5/2020 đến 15 giờ 00 phút ngày 21/5/2020.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá. 

STT

Loại khoáng sản, tên và vị trí mỏ

Diện tích (ha)

Giá khởi điểm (R)

Tiền đặt trước(triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ (nghìn đồng)

Bước giá

1

Mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

1,5

5%

34

200

0,5%

2

Mỏ cát sỏi Nà Mố, Tổng Cổ, xã Yên Đĩnh (nay là thị trấn Đồng Tâm), huyện Chợ Mới

5,3

5%

122

500

0,5%

- Bước giá: Đối với 02 mỏ cát sỏi nêu trên bước giá đều được xác định là 0,5%. Bước giá/vòng trả giá áp dụng ngay từ vòng đầu tiên.

- Khoảng thời gian ghi phiếu trả giá: 03 phút.

Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào một trong các tài khoản sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

+ TK 8600201005480 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn

+ TK 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

+ TK 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá; Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cấp quyền khai thác khoáng sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong mọi trường hợp không hoàn trả lại. Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

Hồ sơ đấu giá gồm:

(1) Thông báo đấu giá tài sản;

(2) Quy chế cuộc đấu giá;

(3) Mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của tổ chức đấu giá tài sản); sơ đồ vị trí mỏ khoáng sản;

(4) Mẫu hồ sơ kèm theo phương án (gồm Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; bản cam kết thực hiện dự án) và các văn bản, tài liệu yêu cầu khác quy định trong bộ hồ sơ hợp lệ, ban hành tại Quy chế đấu giá.

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

6.1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản, được khai thác khoáng sản, thăm dò khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

d) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

6.2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Ưu tiên có năng lực kinh nghiệm trong thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản;

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện khai thác khoáng sản từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định;

- Có cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá;

- Có dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

6.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá.

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để bán tài sản Nhà nước;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

đ) Cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

6.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham

gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập 01 bộ theo quy định sau đây:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính); Bản cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định và bản cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá.

+ Bản cam kết thực hiện dự án (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính).

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp (có đóng dấu của Trung tâm);

- Chứng minh nhân dân, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thẩm định. Khi có kết quả thẩm định sẽ thông báo lại cho khách hàng được biết có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không đủ điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá 05 ngày.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 14 giờ 00 phút, ngày 22/5/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Tổ 7 B phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

8. Hình thức đấu giá, phương thức, thời gian và địa điểm đấu giá tài sản

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Khoảng thời gian tối đa ghi phiếu trả giá: 03 phút.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875790./.