(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là các khoản nợ của nhóm khách hàng: Công ty TNHH Quản lý đầu tư Sài Gòn Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư thành phố xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Sư tử, Công ty TNHH Đầu tư Nguyên Khang, Công ty TNHH Đầu tư Trọng Nguyên đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh trung tâm Sài Gòn (AgriBank CNTTSG) theo Hợp đồng mua bán nợ số 3932/2019/HĐMBN/VAMC3-AGRIBANK.CNTTSG ngày 31/12/2019.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn.

3. Giá khởi điểm: 331.560.950.847 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, chín trăm năm mươi ngàn, tám trăm bốn mươi bảy đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 30.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020 tại trụ sở của VAMC. Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và trụ sở của VAMC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà SaiGon Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ (bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng).

 (mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020 tại trụ sở của VAMC. Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 15/05/2020 đến hết ngày 19/05/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/05/2020 đến trước 16h00, ngày 21/05/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 22/05/2020 tại trụ sở VAMC. Đ/c: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc). Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà. Điện thoại: 0917.393.686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.