(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1