(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do ông Nguyễn Thành Khoa, bà Nguyễn Thị Đăng Thuỷ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3887678

Tên Người có tài sản đấu giá: Ông; Nguyễn Thành Khoa và Bà; Nguyễn Thị Đăng Thuỷ

Địa chỉ: Xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam., Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 19/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 21/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 31/03/2022 - 16:00 19/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, căn cước công dân, sổ hộ khẩu; Tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy tờ tuỳ thân của đại diện người đứng đầu tổ chức; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 22/04/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng ảnh 5