(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 như sau:

1.1. Tài sản đấu giá: 01 lô hàng điện gia dụng, hàng gia dụng gồm bếp từ, tủ lạnh, máy lọc không khí, máy giặt do nước ngoài sản xuất, mới 100% (Kèm theo Quyết định số 468/QĐ-XPVPHC và bảng kê chi tiết ngày 09/02/2021 tại hồ sơ đấu giá).

1.2. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản bán đấu giá theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 468/QĐ-XPVPHC ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản: Thể hiện tại Chứng thư Giám định số 623/N/012021 ngày 25/01/2021 của Công ty cổ phần Giám định thương mại Bảo Linh; Chứng thư thẩm định giá số 227/Cth-VCHP ngày 26/01/2021 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá VCHP.

2. Giá khởi điểm của tài sản; Tiền đặt trước; Bước giá; Tiền bán hồ sơ.

2.1. Giá khởi điểm: 1.051.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu đồng).

2.2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

2.3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

2.4. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 44 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, công ty, hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

***) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/4/2021 đến 17 giờ ngày 19/4/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 14/4/2021 và ngày 15/4/2021 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản: Tổng kho Thượng Lý – Số 02 đường Hồng Bàng, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 16 + 19 + 20/4/2021 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên) hoặc có thể nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 22/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 - 3678681 - 2241001.

Ngày 22/4/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 22/4/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại TP. Hải Phòng ảnh 2
Ngày 22/4/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại TP. Hải Phòng ảnh 3
Ngày 22/4/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại TP. Hải Phòng ảnh 4