(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Gồm 03 lô tài sản (Căn cứ theo các Quyết định số 173/QĐ-QLTT, 174/QĐ-QLTT,175/QĐ-QLTT,176/QĐ-QLTT cùng ngày 01/3/2021 về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Các Phương án xử lý tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân số 121/PA-QLTT, số 122/PA-QLTT cùng ngày 05/02/2021 và số 77/PA-QLTT ngày 28/01/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương), cụ thể như sau:

1. Lô 01: 576 tang vật VPHC bị TTSQNN (Gồm: Dây đèn Led trang trí hiệu SMD loại 01 cuộn/100m do Trung Quốc sản xuất; Dây đèn Led trang trí không nhãn hiệu quy cách 31,5 x 31,5 x 11 cm do Trung Quốc sản xuất; Đầu nối đèn Led hiệu SRM do Trung Quốc sản xuất; Đầu nối đèn Led hiệu HL do Trung Quốc sản xuất; Đèn chùm pháo hoa hiệu Fire Work Fairy Light; Ổ cắm công nghiệp hiệu PCE 013 6ECO do Austria sản xuất; Ổ cắm công nghiệp hiệu PCE 213 6ECO do Austria sản xuất).

*Giá khởi điểm: 44.400.000 đồng.

2. Lô 02: 786 tang vật VPHC bị TTSQNN (Gồm: Bố thắng xe gắn máy hiệu Prembo do Thái Lan sản xuất; Keo vá xe gắn máy hiệu Strong Tire Tube loại 24 miếng/hộp do Trung Quốc sản xuất; Nhông, sên, dĩa xe gắn máy các loại hiệu 3S do Thái Lan sản xuất).

*Giá khởi điểm: 44.730.000 đồng.

3. Lô 03: 128 tang vật VPHC bị TTSQNN (Gồm: Tai nghe các loại (hiệu EARPODS, OPPO, REMAX, SONY, HOCO); Sạc dự phòng các loại (hiệu BYZ, REMAX, TZY, ARUN); Cốc sạc hiệu PISEN, Kim Cương, OPPO; Đầu sạc xe ô tô hiệu ARUN, PISEN; Máy nghe nhạc hiệu SDRD-SD305, SDRD-DAILE; Micro hiệu SU-YOSD, SDRD; Bộ sạc hiệu OPPO 4A, OPPO VOOC; Giá đỡ điện thoại do Trung Quốc sản xuất; Loa không dây do Trung Quốc sản xuất).

*Giá khởi điểm: 11.424.000 đồng.

Tất cả 03 lô tài sản trên để tại Kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

-Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2021.

-Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01, Lô 02: 100.000 đồng/hồ sơ; Lô 03: 50.000 đồng/hồ sơ.

-Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01/4/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/4/2021.

-Địa điểm xem tài sản: Tại Kho của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/4/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/4/2021. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm ≈ (Lô 01: 8.880.000 đồng; Lô 02: 8.946.000 đồng; Lô 03: 2.284.800 đồng).

-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22/4/2021.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định và không thuộc đối tượng của khoản 4, điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.