(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

- Lâm sản: 22,071m3 gỗ tròn, 0,893m3 gỗ xẻ; chủng loại: Căm xe, cà chít, gáo vàng, bằng lăng, SP5

- Lâm sản: 16,802m3 gỗ xẻ, chủng loại căm xe

- Máy cưa xăng không nhãn hiệu, không gắn lam và xích: 03 cái

- Máy cưa xăng hiệu Kan Ta có gắn lam và sên cưa: 01 cái

Tổng giá khởi điểm của tài sản : 185.047.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)

Địa chỉ tài sản tại: Tại Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa, Công an huyện Ia Pa.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 16/4/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 16/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 16/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước (tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ ngày 21/4/2021). Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/4/2021 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.