(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch An Khê ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch An Khê. Địa chỉ: Số 01 đường Hai Bà Trưng, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tài sản 1. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 392298 do Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/5/2013. Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 13. Diện tích: 104,5m2 đất ở tại đô thị. Địa chỉ: Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở có diện tích 67,6m2.

Tài sản 2. Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 392297 do Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/5/2013. Thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00. Diện tích: 104,5m2 đất ở tại đô thị. Địa chỉ: Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở có diện tích 93m2.

Tài sản 3. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 492351 do Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/8/2007. Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 13. Diện tích: 136,7m2 đất ở tại đô thị. Địa chỉ: Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp III, có diện tích 60m2.

2. Nguồn gốc tài sản: Bà Nguyễn Thị Hồng ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch An Khê bán đấu giá tài sản.

3. Giá khởi điểm:

Tài sản 1: 1.250.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 1.350.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).

Tài sản 3: 5.150.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/4/2021 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/4/2021 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

Tài sản 2: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Tài sản 3: 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng).

Nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 1018 521 706 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Gia Lai. Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ, ngày 19/4/2021; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

9. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 22/4/2021 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.