(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 19/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 29/03/2021 - 17:00 19/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 22/04/2021

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh