(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiến thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2021 do UBND huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiến thành

Địa chỉ: Khu quy hoạch dân cư Lô số 4B, Kè suối Nậm La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (theo Quyết định số 180/QĐ-STP của Sở Tư pháp về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản), Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

Số điện thoại: 02128 568 569

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Mộc Châu (Trung tâm phát triển quỹ đất)

Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 19/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 21/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 01/04/2021 - 17:00 15/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 7. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 55 và điểm đ khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013. 8. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá 8.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong đó có ngành nghề kinh doanh bất động sản, khách sạn, chợ và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (chứng minh bằng văn bản hợp lệ); 8.2. Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án; - Có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư xây dựng dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta (chứng minh bằng văn bản hợp lệ); - Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác nếu tổ chức chưa đủ vốn để đầu tư xây dựng (chứng minh bằng văn bản hợp

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 22/04/2021

Địa điểm: Hội trường Trung tâm huyện Mộc Châu