(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2020 do Công ty Điện lực Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Lô Vật tư thiết bị và công tơ thanh lý – đợt 1 năm 2020 (lần 2): 253 mục (chi tiết theo Phụ lục)

- Nguồn gốc: Tài sản thanh lý bán thu hồi vốn.

- Địa chỉ tài sản: Tại kho Biển Hồ - Công ty Điện lực Gia Lai – 58 Đường Trường Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai.

- Giá khởi điểm: 1.636.255.870 đồng (đã bao gồm VAT) bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn, tám trăm bảy mươi đồng.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, từ 8h20 phút giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 16/4 và 17/4/2020 tại kho Biển Hồ - Công ty Điện lực Gia Lai – 58 Đường Trường Sơn - TP. Pleiku - Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 17/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước: 327.200.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 17/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ trong thời hạn đăng ký theo thông báo, nộp tiền đặt trước (tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 21/4/2020).

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (số 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số điện thoại: 02693.826628 hoặc Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai để biết thêm chi tiết.

Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 22/4/2020, đấu giá lô vật tư thiết bị và công tơ thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 11