(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 22/4/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ:

Ngành nghề kinh doanh:

Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      45.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     45.000.000 cổ phần

Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ 01/04/2020 đến 16h ngày 13/04/2020

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 03/04/2020 đến 16h ngày 21/04/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 22/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h30 ngày 22/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Muộn nhất ngày 28/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Theo Quy chế đấu giá