(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 178,8m2 đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại thửa đất 293, tờ bản đồ số 12. Địa chỉ tài sản: phố Đa Lộc, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình. (Theo giấy chứng nhận QSDĐ số BP849485 do UBND thành phố Ninh Bình cấp ngày 26/11/2013 cho ông Nguyễn Văn Chuyền)

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4. Giá khởi điểm: 450.500.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Trả giá lên

7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/4/2019 (Trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 17; 18; 19/4/2019 (Chuyển khoản).

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/04/2019 dự kiến tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Thương. Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương. Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Công Thương; Địa chỉ: số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, Phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293 88 88 11 – 0912 418 822 (Trong giờ hành chính).