(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê Khu đất tại ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Diện tích đất: 102.135,1 m2, loại đất: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS), thời hạn thuê đất: 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 03 (Bảng phụ lục kèm theo bản Trích lục bản đồ địa chính khu đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 01/4/2016). Giá khởi điểm: 11.132.725.900 đồng.

Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày thông báo đến ngày 19/4/2019, tọa lạc tại: ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/04/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vũng Liêm.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.113.000.000 đồng /01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thông qua hình thức cho thuê quyền sử dụng đất chấp hành tốt Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 17/4/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/4/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/4/2019, tại Hội trường Quảng trường huyện Vũng Liêm (Khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vũng Liêm. Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3870224./.