(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá: 01 thửa đất thu hồi của Công Ty TNHH MTV Thuận Tân có diện tích 5.311,7 m2; thuộc thửa đất số 01 mảnh trích lục đo địa chính số 28-2017, thửa đất tọa lạc tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ, hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Tài sản trên đất gồm: Nhà trụ sở chính diện tích 202 m2 chất lượng còn lại 50%; nhà ở công nhân diện tích 181,24 m2 chất lượng còn lại 40%; nhà bếp tập thể: 90,20 m2 chất lượng còn lại 35%; khu vệ sinh tập thể diện tích 25,80 m2 chất lượng còn lại 35%.

Tổng giá khởi điểm: 4.995.728.952 đồng (Bốn tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn chín trăm năm mươi hai đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/3/2019 đến ngày 12/3/2019. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ và bỏ phiếu: từ ngày 01/4/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% tổng giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và bỏ phiếu: từ ngày 01/4/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/4/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 01/4/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/4/2019 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1.00000.7056396915 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông mở tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông từ ngày 17/4/2019 đến ngày 19/4/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22/4/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 02613.594.888