(BĐT) -Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 22/4/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh (Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất (Khu nội vi sân bóng). Tọa lạc tại khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh.

- Danh mục loại đất, vị trí và diện tích đất:

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

01

344

11

ODT

64,1

02

388

11

ODT

64,5

03

397

11

ODT

64,0

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 (Đấu giá theo từng thửa riêng lẻ).

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 17/4/2019 đến ngày 18/4/2019) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/3/2019 đến 16h00 ngày 19/4/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

Đvt: Đồng

Stt

Số thửa

Tờ bản đồ

Loại đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

01

344

11

ODT

64,1

792.276.000

02

388

11

ODT

64,5

797.220.000

03

397

11

ODT

64,0

791.040.000

Tổng cộng

192,6

2.380.536.000

5. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 19/4/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp bị cấm theo qui định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các qui định khác có liên quan, có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.

+ Nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời gian hết hạn nhận hồ sơ.

. Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

. Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 22/4/2019 tại Phòng họp số 02 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. (Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do Đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

8. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907.030.333

Website: www.daugiaphuongnam.com