(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do UBND xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:
Ngày 22/4/2019, đấu giá quyền khai thác sò giống tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 22/4/2019, đấu giá quyền khai thác sò giống tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 22/4/2019, đấu giá quyền khai thác sò giống tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3