(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá 01 lô hàng gồm 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S vào ngày 22/4/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ  ủy quyền như sau:

- Giá khởi điểm: 2.995.700.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng); Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT 10%.

- Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

(Bước giá là phần chênh lệch giữa giá trả lần sau cao hơn giá trả lần liền kề trước đó, bước giá được áp dụng trong trường hợp có nhiều người trả giá cao nhất bằng nhau và có nhu cầu đấu giá tiếp).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ; Địa chỉ: Huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về kinh doanh xăng, dầu theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao hoặc phô tô đối chiếu bản chính);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

*) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về kinh doanh xăng, dầu theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 09/4/2019 đến 17 giờ ngày 19/4/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 15/4/2019 và 16/4/2019 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản 1: Tài sản đang lưu giữ tại tàu vỏ sắt, số hiệu: HP – 4132 (thuộc Công ty CP Vận tải và Thương mại Nam Hải) – Khu neo bến phà Máy Chai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/4/2019, ngày 18/4/2019, ngày 19/4/2019 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 22/4/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 09369.304.94 (đ/c: Hải, Đấu giá viên).