(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2022 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch II và Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Cà Phê Tây Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 22/3/2022, đấu giá máy móc thiết bị chế biến cà phê tại TP.HCM ảnh 1