(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2022 như sau:
Ngày 22/3/2022, đấu giá lô máy photocopy tại TP.HCM ảnh 1