(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 22/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1