(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Phú Lương ủy quyền như sau

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam

Địa chỉ: ô số 67, CTKD dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0904066996

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án Dân sự Huyện Phú Lương

Địa chỉ: Tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 17/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:00 03/03/2021 - 17:00 19/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành, mua và nộp hồ sơ tại Trụ sở Chi nhánh trong thời hạn quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 22/03/2021

Địa điểm: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, Số 9B Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên