(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 22/3/2021, đấu giá Cụm 27 tài sản (quyền sử dụng đất) tại huyện Bình Chánh, TPHCM ảnh 1