(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phối hợp Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do UBND huyện Tiên Yên ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là 01 xe ô tô thu gom, vận chuyển rác thải loại 8,5 m3, số máy: B17033.87168969, số khung: LGAX2B122B1006171, biển kiểm soát: 14C-011.63, nhãn hiệu DONGFENG, năm sản xuất 2011.

- Giá Khởi điểm: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

Ghi chú: Giá của tài sản trên chưa bao gồm: Thuế VAT, các loại thuế, lệ phí chuyển nhượng và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Tiên Yên; Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

-Người được giao ký kết hợp đồng: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên tỉnh Quảng.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng cho một hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 05/03/2021 đến 16h00 ngày 19/03/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày 11/03/2021, 12/03/2021 tại Phố Đông Tiến 1, thị trấn tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày 17/03/2021; 18/03/2021; 19/03/2021.

- Thời gian công bố giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 22/03/2021.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và công bố giá đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân/CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng minh nhân dân/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731