(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hồng Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2019 do Agibank Chi nhánh tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: NHNo và PTNT VN – CN tỉnh Lào Cai, địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số nhà 087 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 05 lô tài sản, gồm 25 chiếc xe (có danh sách kèm theo), tổng giá khởi điểm 14.958.000.000 đồng, như sau:

3.1. Tài sản 1: Lô 03 xe ô tô đầu kéo CNHTC đã qua sử dụng.

3.2. Tài sản 2: Lô 03 xe sơmi rơmoóc tải (có mui) CIMC đã qua sử dụng.

3.3. Tài sản 3: Lô 08 xe sơmi rơmoóc tải (chở container) CIMC đã qua sử dụng.

3.4. Tài sản 4: Lô 06 xe đầu kéo, nhăn hiệu DEAWOO, chưa qua sử dụng.

3.5. Tài sản 5: Lô 05 máy móc thiết bị chuyên dung, đã qua sử dụng.

(Mức giá đấu giá trúng chưa bao gồm chi phí kho bãi di dời tài sản).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19, 20/03/2019.(Trong giờ hành chính), liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Hồng Giang để đi xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 20/03/2019 tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

- Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, địa chỉ: Số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai trước 16h30 ngày 20/03/2019. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 19,20,21/03/2019), chuyển khoản vào tài khoản NHNo & PTNT CN – tỉnh Lào Cai số: 459901 của đơn vị, tại Agribank tỉnh Lào Cai.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc sau phiên đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 09h30 ngày 22/03/2019.

- Địa điểm: Tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Giang, số C2-05 đường Soi Tiền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. ĐT: 0931651999