(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2018 do Phòng kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Ngày 22/3/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 22/3/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 22/3/2018, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 3