(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 22/2/2021 như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Camry, biển số 75C-1071, 05 chỗ ngồi, màu sơn: xanh đen, do hãng Toyota sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam năm 2000, đăng ký lần đầu ngày 12/01/2001, số máy: 5S-4373105; số khung: 53SK200X-779864, thể tích làm việc của động cơ: 2164 cm3 do Sở Giao thông vận tải quản lý. Hiện trạng: Xe hoạt động liên tục từ năm 2001 đến nay với tầng suất hoạt động cao, xe thường xuyên xảy ra hỏng hóc, xe đang bị hư hỏng, xuống cấp, động cơ có bị chảy dầu, thân võ xe đã bị gỉ sét, trầy xước, tiêu hao nhiên liệu vượt định mức. Chất lượng còn lại: 38,25%. Hao mòn vô hình: 0,7.

* Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện đang lưu giữ tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 170.386.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn đồng) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Camry, biển số 75C-1071 do Sở Giao thông vận tải quản lý. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Camry, biển số 75C-1071 do Sở Giao thông vận tải quản lý; Chứng thư thẩm định giá số 108/CTTĐG-CNHUE ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần tư vấn – dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC; Đăng ký xe ô tô số A0006339 do Phòng CSGT-TT Công an Thừa Thiên Huế cấp ngày 12/01/2001, đăng ký lần đầu ngày 12/01/2001; Sổ đăng kiểm đối với xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Camry, biển số 75C-1071 (có hiệu lực đến hết ngày 15/01/2021); Công văn số 116/SGTVT-TC ngày 21/01/2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức đấu giá xe ô tô.

4. Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại nơi có tài sản đấu giá Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Số 10 đường Phan Bội Châu, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 03/02/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 04, 05 tháng 02 năm 2021.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (hai trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 34.000.000 đồng (ba mươi bốn triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 17/02/2021 đến 17 giờ 00 ngày 19/02/2021; Và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/02/2021.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c. Bước giá: 2.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) và Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, từng vòng liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế./.