(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2020 do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:
Ngày 22/2/2020, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 22/2/2020, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2