(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 201 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/12/2016. 
Ngày 22/12: Có 4/201 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 22/12: Có 4/201 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/12/2016; Văn phòng HĐND & UBND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/12/2016 đến 02/01/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/12/2016 đến 04/01/2017 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định; Báo Tuổi Trẻ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/12/2016 đến 14/01/2017, trong khi đóng thầu là ngày 16/01/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.