(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2021 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 22/12/2021, đấu giá xe tải Dongben tại TP.HCM ảnh 1