(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 22/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1