(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trường Minh vào ngày 22/12/2021 do Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 22/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Trường Minh ảnh 1