(BĐT) - Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản vật tư thu hồi là khối lượng thép của Cầu Ba Chẽ (cũ) điều chuyển cho huyện Tiên Yên còn thừa sau khi thực hiện dự án xây dựng và lắp đặt Cầu giàn thép thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22/12/2018 như sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

1

Dầm ngang I1000, L-5,25m ( 13494,72kg/nhịp )

thanh

22

2

Dầm dọc I1000, L-1,8m ( 121,83kg/mp )

thanh

1

3

Thanh xiên I460, L = 10,05( 1136,9kg/ thanh )

thanh

8

4

Thanh đứng I460, L = 7,3 ( 83,2kg/ thanh )

thanh

2

5

Thanh đứng I460, L = 2,9 ( 83,2kg/ thanh )

thanh

1

6

Thanh mạ hạ và mạ thượng I460, L=12,4

thanh

4

7

Thanh mạ hạ và mạ thượng I460, L=12,15

thanh

8

8

Thanh mạ hạ vàmạ thượng I460, L=186,75

thanh

186,75

9

I460 hanh mạ thượng cắt ra, L=29,47

m

32,12

10

Mẩu I460, L=0,43 ( 54,6kg/mẩu)

mẩu

5

11

Mẩu I460, L=0,84 ( 106,5kg/mẩu)

mẩu

4

12

Thanh giằng chéo trên T ( 0,24 x 0,25) ( 345,06kg/m)

thanh

32

13

Thanh giằng chéodưới T ( 0,17 x 0,18) L=7,6 (197,72kg/thanh)

thanh

12

14

Thanh giằng chéo dưới T ( 3+4,6+4,3+4,3) L=16,2 (25,9kg/thanh)

thanh

1

15

Thanh giằng chéo dưới loại ngắn L=3,7m ( 25,9kg/m)

thanh

34

16

Bản mạ thượng và mạ hạ loại bắt liên kết giằng chéo

bản

68

17

Bản nút chính D4, D5, D7, D8, D9

bản

82

18

Dầm dọc đầu giàn loại ngắn Z2

thanh

3

19

Bản mã liên kết cổng cầu phụ LH20

cái

8

20

Bản mã liên kết cổng cầu phụ LH19

cái

1

21

Cổng cầu V100 gồm (1 cặp L=2,63 có liên kết 1 bản mã LH18 )

cái

1

22

Cổng cầu V120 gồm (1 cặp L=0,9 + 1 cặp L = 2,95m + 1 cặp L = 1,2m)

cái

1

23

Cổng cầu V120 gồm (1 cặp L=1,2 + 1 cặp L = 2,95m)

cái

1

24

V125, L=30 (0,43*15+0,9*4+1,3*9+2,3+3*2)

m

30

25

V100 (0,45+0,95+3+0,85*7+2+2,63*5+4,1*3+5,05)m

m

41,75

26

V80x125, L=34,4m(5*6+4,4)

m

34,4

27

V50x75, L=28,35m

m

28,35

28

V75, L=23,5m (0,94 x 25 )

m

23,5

29

V75, L=22,4m (5,6*4)

m

22,4

30

U160, L=0,7m

thanh

2

31

Bản mã 67 x 26 ( D6)

bản

1

32

Bản mã 49 x 26 ( D1)

bản

1,0

33

Bản mã LH21 ở cổng cầu chính

bản

8,0

34

Thangkiểm tra, L = 8,2m

cái

4,0

35

Cụm công sơn đường bộ hành

cụm

56,0

- Giá khởi điểm: 1.213.043.980 đồng (Một tỷ hai trăm mười ba triệu không trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm tám mươi đồng).

- Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: Thuế VAT theo quy định của Nhà nước. Chưa bao gồm chi phí phá dỡ, bốc xếp, vận chuyển và các chi phát sinh khác (nếu có).

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

- Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính Kế hoạch huyện Tiên Yên; Địa chỉ: phố Đồng Tiến, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

* Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 10/12/2018 đến 16h00’ ngày 19/12/2018.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá tại Công ty CP Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

- Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h00’ các ngày 19/12/2018; 20/12/2018; 21/12/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09h00’ ngày 22/12/2018; Địa điểm: Phòng tài chính Kế hoạch huyện Tiên Yên; Địa chỉ: phố Đồng Tiến, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Số tài khoản:44010003686868 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.