(BĐT) - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức thực hiện đấu giá sản phẩm gỗ Keo, sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng cụ thể vào ngày 22/12/2018 như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản đem ra đấu giá là sản phẩm thành phẩm gỗ tròn Keo lai sau khi thi công khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương.

* Tổng khối lượng sản phẩm: 630,4 m3

Trong đó:

+ Khối lượng Gỗ nguyên liệu dăm: 169,2 m3 (+-5%).

+ Khối lượng Gỗ gia dụng (D>= 16 cm.): 461,2 m3 (+-5%).

+ Chủng loại sản phẩm: gỗ lóng tròn Keo lai.

+ Địa điểm tập kết bàn giao sản phẩm: bãi tập kết gỗ sau khai thác của các lô thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 141, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 845.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

Giá khởi điểm trên là giá trị sản phẩm tại điểm tập kết gỗ sau khai thác của các lô c1, c2, c3,c5,d1 và d2 tại khoảnh 2, Tiểu khu 141, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ( không bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường của bên trúng đấu giá tài sản).

b. Tiền đặt trước: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng)

c. Tiền ký quỹ: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đã giao, nhận, bốc dỡ, vận chuyển sản phẩm và làm thanh lý hợp đồng mua bán.

II. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ, GIAO NHẬN HÀNG HÓA:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, vòng đấu tối thiểu 02 vòng, không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Sau khi phiên đấu giá thành công, trong vòng 03 ngày, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 01 lần đủ 100% số tiền trúng đấu giá và tiền ký quỹ cho bên có tài sản đấu giá.

4. Giao nhận hàng hóa: Sau khi bên có tài sản đấu giá (Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương) đã nhận đủ 100% số tiền trúng đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bên có tài sản mới bắt đầu tiến hành khai thác để bàn giao sản phẩm.

Thời gian giao, nhận sản phẩm được thực hiện trong năm 2019, ngoại trừ các trường hợp khách quan (như thời tiết mưa bão...) làm ảnh hưởng gián đoạn tiến độ khai thác. Sản phẩm khai thác được bàn giao theo từng đợt tùy thuộc vào tiến độ khai thác tỉa thưa.

Sau khi bên khai thác tập kết sản phẩm theo từng đợt tại hiện trường (các lô thuộc khoảnh 2, Tiểu khu 141, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà), bên khai thác sẽ thông báo cho mua để tiến hành giao nhận sản phẩm, đồng thời trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của bên khai thác về việc nhận sản phẩm bàn giao tại bãi, bên mua có trách nhiệm nhận và vận chuyển sản phẩm ra khỏi hiện trường tập kết. Quá thời gian trên mọi thiệt hại về sản phẩm (nếu có) do bên mua chịu trách nhiệm.

III. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá:   10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/12/2018 đến 16h30 ngày 15/12/2018 tại khoảnh 2, Tiểu khu 141, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 19/12/2018 tại BQL RPH Sông Hương và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/12/2018 đến 16h30 ngày 21/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/12/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương; Số 136 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3525297.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.