(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng ủy quyền như sau:

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (Số 711 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 04 thửa đất tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (có danh sách chi tiết đính kèm).

* Nơi có tài sản: Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày 13/12/2018 đến ngày 14/12/2018, khách hàng có nhu cầu xem tài sản tập trung tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.  

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 19/12/2018 đến ngày 21/12/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản được cung cấp sau khi nộp hồ sơ đăng ký.

- Mức thu tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/12/2018 (Thứ 7) tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

5. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên./.

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Kèm theo Niêm yết số 11.2.SHNN/TB-ĐGTS ngày 03/12/2018 của Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Lâm Đồng

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

Quy hoạch xây dựng

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước
(20%)

Kiến trúc

Khoảng lùi tối thiểu
(m)

Số tầng tối đa

Mật độ XD
(%)

KQH Bến xe cũ huyện Đức Trọng

1

1128

184

Nhà liên kế

0

4

80

8.700.072.000

1.740.014.400

Khu Quy hoạch dân cư Lô 90, TT Liên Nghĩa

1

315

294,5

Nhà biệt lập

3

2

50

3.386.750.000

677.350.000

2

316

294,7

Nhà biệt lập

3

2

50

3.389.050.000

677.810.000

3

445

299,9

Nhà biệt lập

4,5

2

50

3.862.712.000

772.542.400

4

TỔNG CỘNG

19.338.584.000

3.867.716.800