(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá xe ô tô Fordtại TP.HCM ảnh 1