(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng kí TTH-93007-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản trên tàu.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế

Ngày 22/11/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ gỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 22/11/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ gỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 22/11/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ gỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 22/11/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ gỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 22/11/2021, đấu giá tàu đánh cá vỏ gỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5