(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 105 lô đất tại khu dân cư xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Tổng diện tích: 25.261,7 m2 (Hai mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi mốt phẩy bảy mét vuông).

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh

Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 105 lô đất tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ảnh 6