(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Quyền khai thác căn tin của Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại cơ sở 2, số 146 Võ Thị Sáu, Phường 08 (nay là phường Võ Thị Sáu), Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn cho thuê 12 tháng, Diện tích sàn 237m2, 01 tầng.

Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền khai thác căn tin tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền khai thác căn tin tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền khai thác căn tin tại TP.HCM ảnh 3