(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản tại huyện Tuy Đức, Đắk R’lấp, Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1