(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Công ty cao su Đồng Phú ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá cây cao su thanh lý trên diện tích 193,37 hatại tỉnh Bình Phước ảnh 1