(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Viễn thông Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2021, đấu giá cáp đồng không còn sử dụngtại tỉnh Tây Ninh ảnh 1