(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1