(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá đã qua sử dụng: xe ô tô 15 chỗ TOYOTA HIACR RZHL-BRMRE, biển số đăng ký: 84E-0539, số máy: 2RZ-2952298, số khung: RZH115-3000319; năm, nước sản xuất: 2002, Việt Nam, màu sơn: ghi-hồng.

2. Giá khởi điểm: 54.200.000 đồng (Năm mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng). Giá khởi điểm của các tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh. Địa chỉ: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình.

6. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/hồ sơ.

8. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá : Từ ngày 07/11/2019 đến 10 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019.

- Xem tài sản ngày 18 và ngày 19/11/2019: Vui lòng liên hệ (trong giờ hành chính) tại Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh.

- Địa điểm đăng ký và đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh;

- Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh, Số điện thoại: 02943859819./.