(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Đông Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do VCB Chương Dương ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1