(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:
Ngày 22/11/2018, đấu giá xe ô tô Huyndai tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 22/11/2018, đấu giá xe ô tô Huyndai tại tỉnh Kon Tum ảnh 2