(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất đối với khu đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

* Vị trí, địa điểm, ranh giới:

- Vị trí: Thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 93, bản đồ địa chính thị trấn Văn Quan, tỷ lệ 1/500.

- Địa điểm: Phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Nam giáp hộ ông Vy Văn Tuy;

+ Phía Bắc giáp đất vườn hộ ông Tăng Văn Gấm;

+ Phía Tây Bắc giáp vườn hộ bà Lê Thị Thưởng;

+ Phía Tây Nam giáp hành lang Quốc lộ 279.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan lập ngày 25/9/2017.

* Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất thuận tiện cho hệ thống cấp thoát nước và đường giao thông.

* Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

* Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

* Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

* Tổng diện tích khu đất bán đấu giá: 397 m2.

* Giá khởi điểm 01 m2 đất: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

* Tổng giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khu đất: 1.389.500.000 đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 16/11/2018 tại khu đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 19/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 22/11/2018 tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan (Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 0205.3.831725).